Geo Professional Portfolio Zrt. - Ügyfél Minősítési Kategóriák

Döntően az önmagunkra egyedileg jellemző személyiségi jegyek határozzák meg, hogy milyen összetételű saját befektetési portfóliót kell összeállítanunk. Ezeknek a mindenkire külön-külön érvényes szempontoknak az összességét nevezzük kockázatviselő képességnek. A jó pénzügyi szakértők első és legfontosabb feladata, hogy egy vizsgálati vagy elemző rendszeren keresztül felmérjék ügyfeleik kockázattűrő képességét.

A Geo Professional Portfolio Zrt. által kidolgozott minősítési rendszerben 5 befektetői kategóriát alkalmazunk a vizsgálati eredmények alapján. Ezek a minősítések adnak képet arról, hogy az adott ügyfél, hogy viszonyul a befektetéseire vonatkozó piaci kockázatokhoz, milyen mértékű veszteség az, amit még elfogadhatónak tart, és hogy általánosságban milyen hozamelvárásai vannak. Az ügyfélminősítésen keresztüli kategorizálás legfontosabb oka az, hogy feltárjuk azokat a követendő allokációs irányelveket, melyek összhangban vannak az ügyfelek egyedi elvárásaival, kockázatviselési jellemzőivel.Az alábbiakban található felmérés kitöltése is pontosan ezt a célt szolgálja. Amennyiben Ön hajlandó pár percet fordítani a következőkben feltett kérdések megválaszolására, a Geo Professional Portfolio Zrt. részéről mód nyílik a lehetséges befektetésekre vonatkozó, megítélésünk szerint az Ön számára leginkább megfelelő irányelvek ismertetésére és későbbi alkalmazására.

Befektetői kategóriák szintjei:

Konzervatív Befektető

Az Ön befektetői beállítottsága egyáltalán nem igényli, és nem viseli el a kedvezőtlen irányú piaci árfolyam ingadozások negatív hatásait. Érthetőbben fogalmazva Ön az a típus, aki még átmenetileg sem akar kisebb összeget látni a számlaegyenlegén minden hó végén annál, mint amennyit valójában befektetett. A legtöbb konzervatív típusú befektető olyan befektetési portfólió kialakítására törekszik, amely lehetőség szerint az inflációt meghaladó mértékű rendszeres bevételt biztosít számára. A konzervatív típusú befektetői igénynek számos oka lehet, jellemzően a befektetett tőke megóvása, továbbá az ebből származó hozam fenntartása az alapvető cél. A tőkegyarapodás elérése nem elvárás, ugyanakkor tőkeveszteség nem történhet. Befektetéseik jelentős része betétekből, pénzpiaci alapok befektetési jegyeiből, továbbá igen likvid, rövid- vagy közép-lejáratú kötvényekből áll. A jelentősebb kockázatokat képviselő eszközöket messze elkerülik. Az Ön kívánalmainak megfelelő befektetési portfólió összeállítása és annak sikeres kezelése emelkedő inflációs környezetben komoly kihívást jelent. A növekvő infláció csökkenő kötvényárfolyamokat eredményez, ez pedig negatív hatással lehet az Ön portfóliójának értékére. Ebből az következik, hogy a defenzív vagy konzervatív megközelítés sem mentes minden piaci kockázattól. Sajnos a befektetések értékének minden körülmények közötti megtartása gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanakkor a konzervatív befektető lényegében csak az infláció okozta kockázatokkal szembesül (értelemszerűen fix kamatozású kötvények esetén).

A konzervatív megközelítés tehát nem jelenti a piaci kockázatok teljes kiiktatását, viszont módot ad azok igen jelentős mértékű aktív kezelésére. Ezzel elérhetővé válik, hogy 1-3 éves időtávban a portfólió értéke számottevően meghaladja ugyanazon méretű, de passzívan csak betétben, pénzpiaci alapban vagy kötvényben tartott befektetések hozamát. A konzervatív portfóliókból eredő bevételek döntő részét a kamattípusú jövedelmek adják, árfolyamnyereség elérése nem jellemző vagy az csak szerény mértékű.

Mérsékelten Konzervatív Befektető

Az Ön befektetői beállítottsága már elviseli a kisebb kedvezőtlen irányú piaci árfolyam ingadozások negatív hatásait. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a befektetők körében akkor kezd ez a típusú befektetési elv népszerűvé válni, miután valamilyen pénzügyi veszteség érte őket. Bizonyos mértékig szeretnének mentesülni a negatív piaci hatásoktól, ugyanakkor belátják, elfogadják azt is, hogy adott időtávon a kedvező piaci lehetőségek mellett alkalmanként az elvárásaikat valamelyest alulteljesítő eredményt. Ezeknek a portfólióknak az értéke negatív piaci környezetben vissza fog esni, viszont védettek a hirtelen, az esetenként százalékosan két számjegyű értékvesztésekkel szemben. Ez úgy valósítható meg, hogy jelentős állományt képzünk fix kamatozású eszközökből, kiegészítve azokat részvényekkel, árupiaci termékekkel, esetenként valamely az ingatlanpiacot lekövető instrumentummal, melyek várhatóan inflációt meghaladó teljesítményt biztosítanak. Amennyiben a főbb piacok kedvező irányba fordulnak a mérsékelten konzervatív portfólió is határozott növekedésnek indul. Mivel azonban a nagyobb kockázatú termékek nem kapnak szerepet ebben a portfólió osztályban, így a kedvező piaci körülmények hatása is csak korlátozottan érvényesülhet. Ezzel szemben a mérsékelten konzervatív befektetési elv számottevő kamatjövedelmet biztosít a portfólió számára.

Mérsékelten Kockázatvállaló Befektető

Az Ön befektetői beállítottsága a legelterjedtebb a pénzügyekkel foglalkozók körében. Befektetett pénze tekintetében érdemi gyarapodásra számít, és tisztában van vele, hogy ehhez ésszerű kockázatok vállalására lesz szükség. A mérsékelten kockázatvállaló befektetési portfóliókra vonatkozóan a minimum elvárás, hogy a legjelentősebb irányadó tőzsdeindexek teljesítményével közel megegyező eredményt mutassanak. A globális piacokra koncentráló portfóliók esetében leggyakrabban az S&P500 index jelenti a viszonyítási alapot. A mérsékelten kockázatvállaló befektetői elvek szerint kezelt portfólió akkor éri el a kitűzött célokat, ha az a kiválasztott index teljesítményéhez képest közel hasonlóan növekszik. Kedvezőtlen piaci körülmények esetén, a portfólión elszenvedett sérülések mértéke viszont alulmarad ugyanazon index veszteségeihez képest.

A mérsékelten kockázatvállaló portfólióban szereplő eszközök tekintetében a legszélesebb a szóba jöhető befektetési paletta, a lehető legnagyobb diverzifikáció (kockázatmegosztás) elérése érdekében. A különböző kockázati szintű portfólióelemek között egyensúlyra kell törekedni, ezzel biztosítható az elvárt nyereség növelése, illetve az esetleges veszteség meghatározott szintek között tartása. A mérsékelten kockázatvállaló befektetők tisztában vannak azzal, hogy kedvezőtlen körülmények között portfóliójuk értéke csökkenni fog. Ugyanakkor joggal várják el, hogy ennek mértéke számukra csak tompítva érvényesüljön a piacon tapasztalt nagyobb viharokhoz képest. A mérsékelten kockázatvállaló befektetési elveket követők számottevő eredményt várnak kedvező piaci körülmények esetén, viszont belátóak a „kifejezetten kockázatvállalóbb”, nagyobb kockázatokat képviselő portfóliókhoz képest elmaradó teljesítménnyel kapcsolatosan.

Kockázatvállaló Befektető

Az Ön befektetői beállítottsága kifejezetten igényli a nagyobb kockázatok bevállalását, és így a magasabb hozamok elérését. Alapvető elvárása, hogy kedvező piaci körülmények esetén határozottan eredményesebb legyen portfóliója, mint a piacon elvárt átlagos teljesítmény. Ezzel természetesen együtt jár a nagyobb kockázat vállalása is, ami esetenként a portfólió értékének jóval nagyobb részét éri kedvezőtlenül, mint amit az általános piaci helyzet indokolna. Ön tipikusan az a befektető, akire érvényes az „utolsókból lesznek az elsők” közmondás. Veszteségek tekintetében számottevően többet kell elviselnie, ha a dolgok átmenetileg rosszul mennek. Fordulat esetén ugyanakkor gyorsan ledolgozza ezt a hátrányt, sőt képes jelentős plusz eredményt felmutatni és így gyorsan az élmezőny elejére ugrani. A fix kamatozású eszközök ezekben a portfóliókban minimális szintet képviselnek. Ezzel szemben a kockázatos befektetési eszközök szinte teljes tárháza alkalmazásra kerül. A mérsékelten kifejezetten kockázatvállaló befektető edzett, sokat látott személyiség, aki szereti a harcias, embert próbáló küzdelmeket. Azonban nem tesz fel mindent egy lapra és igyekszik a gyors, túlzott, nem kívánatos piaci elmozdulásokat is túlélni. A legtöbb mérsékelten agresszív befektető komoly vagyont kíván nyerni befektetéseiből és erre hajlandó akár hosszabb időt is szánni. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a pozitív eredményre, mint a tőkemegóvásra. Nem számolnak a biztos kamatjövedelmekkel, inkább a gyarapodásra és növekedésre koncentrálnak. A mérsékelten kockázatvállaló befektetők portfóliója ebből adódóan jóval nagyobb sikert fog jelenteni előnyös piaci helyzetekben. Számítani kell azonban egy elhúzódó, esetenként gyötrelmes türelemjátékra, ha a körülmények tartósan rossz állapotot eredményeznek.

Kifejezetten Kockázatvállaló Befektető

Az Ön befektetői beállítottsága kizárólag a legnagyobb kockázatok bevállalását igényli, és a legmagasabb hozamok elérését tartja elsődleges célnak. Mentalitása leginkább az „Elő a torpedókat és teljes gőzzel előre!” jelmondattal írható le legjobban. A kifejezetten kockázatvállaló befektető portfóliója igyekszik jelentősen túlszárnyalni a józanul elvárható piaci hozamokat és ennek érdekében óriási kockázatokat vállal. Gyakran megesik, hogy rövid időn belül felezi a befektetett tőke értékét és csak hosszú idő múlva jön egyenesbe. Portfóliója leginkább a lehetséges növekedési potenciállal bíró, többnyire kis kapitalizációjú részvények vagy csak az egyes iparági szektorokba fektető alapok befektetési jegyei jellemzik. Bármilyen kamatozó típusú befektetés csak a legritkább esetben szerepel a befektetései között. Készpénzállományt rendszerint csak arra a célra tart portfóliójában, hogy amint piaci lehetőség adódik kedvezőbb árakon növelni tudja valamelyik, a portfóliójában már szereplő eszközállomány méretét. A kifejezetten kockázatvállaló befektető jellemzően még nincs túl az első komolyabb megrázkódtatásokon az esetleges veszteségeket illetően. Befektetése méretéhez képest óriási nyereséget kíván elérni, és mindezt gyorsan szeretné megvalósítani. Tisztában van vele, hogy a piac kedvezőtlen irányú elmozdulása számára elképesztő mértékű veszteséget okoz, ugyanakkor lesz mivel dicsekedni, ha jó lóra tett. A portfólió felépítésekor a legfőbb hangsúlyt a minden piaci várakozást felülmúló, gyors hozamvadászatra helyezi. Gyakorlatilag elhanyagolható mértékű kockázatkezelést alkalmaz vagyonuk megóvása érdekében. Ebben a portfólió osztályban elvétve találkozunk kamatjellegű befektetésekkel.